Info

Nederland is een erg gestructureerd land. Alles heeft zijn eigen plek, en zo niet, dan wordt er iets aan gedaan. Ik denk vaak aan de momenten waar deze structuur wordt verbroken. Momenten van zichtbare beweging. Bouwputten zijn bijvoorbeeld plekken die continu in beweging zijn met betrekking tot materialen en structuren. Mijn focus ligt op constructies die in het verleden zijn uitgevoerd door arbeiders. Doordat veel van deze constructies niet meer zichtbaar zijn, omdat het werk al is volbracht, worden de werkzaamheden en het proces niet altijd genoeg gewaardeerd. Ik probeer met mijn installaties de vanzelfsprekendheid van een constructie weg te halen. Mijn installaties worden uitgevoerd door vakmannen als eerbetoon aan hun vakmanschap en kennis. Met dit werk studeerde ik af aan de koninklijke Academie van Beeldende kunsten in het jaar 2018.

Thanks to Brand Steigerverhuur


Foto door: Sacha Zalivako


Foto door: Sophie Schwartz


Foto door: Eric de Vries


Foto door: Hannah Reede


Foto door: Sacha Zalivako


Foto door: Eric de Vries

Next
A Monument For the Absence 2.0

18/06 - 13/07 2018
Den Haag
Installatie
4,30 x 5 x 4 m