Info

Nederland is een relatief gestructureerd land. Alles staat op de plek waar het hoort te staan, en als dit niet het geval is wordt hier snel wat aan gedaan. Mijn aandacht gaat uit naar de momenten waar deze gestructureerdheid wordt opengebroken, momenten waar iets in ‘beweging' is. Zo gaat mijn interesse bijvoorbeeld uit naar bouwputten. Het zijn plekken die continue in beweging zijn zowel met betrekking tot structuren als ook tot de materialen. In mijn werken zie je meerdere verwijzingen naar de bouw.
  Één van mijn werken die hier een duidelijke positie in neemt is
‘A Monument for the Absence’. In dit werk zie je een op zichzelf staande steiger, geplaatst op een enorm groot betonnen veld. Deze steiger wordt als het ware uit zijn oorspronkelijke context gehaald, omdat deze in dit geval niet gemonteerd is aan een pand. Mijn doel is een realisatiemoment te creëren waarbij de toeschouwer zich realiseert dat alles wat wij om ons heen zien onder constructie heeft gestaan en dus ooit fysiek is gebouwd.


Foto door: Katarina Juričić

Het pand waar de expositie plaatsvond, en waar ik dit werk heb geëxposeerd, was gevestigd aan de hierboven genoemde betonnen veld. In de voor mij toegewezen ruimte waar ik mijn werk mocht presenteren is alleen een oranje elektriciteitssnoer te zien. Het snoer gaat via het raam naar buiten en voedt de verlichting die 30 meter verderop de steiger belicht.
  Ik werk zelf voornamelijk in de publieke ruimte en zijn mijn werken vaak site-specific. Dat er in mijn expositieruimte niets te bezichtigen was, toonde tegelijkertijd ook een statement. Ik vind het belangrijk dat de kunstenaar in staat is zijn werk aan de ruimte aan te passen, dat de kunstenaar openstaat voor veranderingen aan de ruimte.


Foto door: Janne Schipper


Foto door: Sacha Zalivako

‘A Monument For the Absence’ is met behulp van een samenwerking tussen mij en Brand Steigerverhuur tot stand gekomen. Het was mijn wens de steiger te laten plaatsen door vakmannen. Mijn installaties zijn voornamelijk geïnstalleerd door vakmannen als eerbetoon aan deze ambachtslieden en hun kennis. Voor hun inzet en geleverde werk heb ik hen dan ook betaald.
  Ook in dit werk leg ik de focus op constructies die in het verleden zijn uitgevoerd door de arbeidersklasse. Omdat deze constructies nu echter niet meer zichtbaar zijn worden naar mijns inziens zowel de inzet als ook het bouwproces niet altijd genoeg gewaardeerd. Ik probeer mij te focussen op het aandachtspunt van de bouw en de vanzelfsprekendheid van een construct weg te nemen.

Kijk bijvoorbeeld naar mijn project: Parkingconstructions. Ook in dit project kijk ik naar zo een momentopname.


Foto door: Sacha Zalivako


Foto door: Sasha Zalivako

Next
A Monument For the Absence

December 2017
Den Haag
Installatie
1100 x 500 cm